Virovitičko-podravska županija izdala građevinsku dozvolu za gradnju dječjeg vrtića u Gradini

S obzirom na potrebu, ali i s ciljem zadržavanja mladih na ruralnim područjima Općina Gradina je pokrenula inicijativu za dječjim vrtićem. Shodno tome Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije izdao je građevinsku dozvolu investitoru, Općini Gradina, za gradnju navedenog objekta. U Općini naglašavaju kako projekt izgradnje dječjeg vrtića, koji bi se trebao graditi preko puta osnovne škole, planiraju prijaviti na europske fondove.

(www.vpz.hr)