U 2017. cijena smještaja i prehrane u učeničkom domu do 1.260 kuna

Na temelju Odluke o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2017. godini, koju je donio ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić, ukupna cijena smještaja i prehrane za učenike srednjih škola u učeničkom domu u ovoj godini iznosi najviše do 1.260 kuna mjesečno. Jedinice lokalne i područne samouprave osiguravaju sredstva za financiranje potpore u iznosu od 630 kuna mjesečno po učeniku, a razliku do ukupne cijene osiguravaju roditelji, skrbnici ili centri za socijalnu skrb što se utvrđuje ugovorom između korisnika i učeničkog doma. Potpora je osigurana za učenike koji su hrvatski državljani i imaju stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a učenici koji su hrvatski državljani bez stalnog prebivališta u njoj plaćaju ekonomsku cijenu, osim ako to nije drugačije određeno međudržavnim ugovorom.

(www.icv.hr, žđ; mzos)