KUD “Podravina” Čađavica održao godišnju izbornu skupštinu

U Mjesnom domu u Čađavici održana je godišnja izborna skupština KUD-a “Podravina” Čađavica na kojoj su uz članove prisustvovali načelnik Mirko Rončević, Predsjednik vijeća Josip Piskać, predstavnici ostalih udruga u Čađavici, predstavnici mjesnih odbora i drugi gosti. Nakon što je jednoglasno usvojen Dnevni red, prezentiran je Izvještaj o radu KUD-a u protekloj godini. Članovi KUD-a nastupili su tijekom godine na 14 manifestacija u županiji i inozemstvu.

Usvojen je i financijski izviještaj, kao i planovi za 2017. godinu. Najveća stavka na rashodovnoj strani bili su troškovi putovanja na nastupe i plaćanje voditelja. U 2017. godini planirane su probe dva puta tjedno a krenuti će se i sa učenjem sviranja tambure u suradnji sa nastavnikom Sinišom Ivčekom. Planirani su i daljnji nastupi na prigodnim događanjima te edukacija i izrada novim tambura kao i održavanje starih te nabavku novih narodnih nošnji.

Plan za 2017. godinu je odraditi projekt koji je financiran kroz projekt Ministarstva kulture. Sva podnesena Izvješća i plan rada jednoglasno su usvojeni. Za predsjednicu KUD-a izabrana je dosadašnja predsjednica Marina Čiček.

(radioslatina.hr)