Najava izobrazbe – Održiva uporaba pesticida

Organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i ruralnog razvoja Savjetodavna služba provodi kao javnu ovlast, što je određeno Zakonom o savjetodavnoj službi (NN 50/12 i 148/13).

Obveznici izobrazbe (kandidati) prijavljivat će se u najbliže urede Savjetodavne službe ( Pitomača, Špišić Bukovica, Virovitica) ili na mob. 091/ 4882-961 prema rasporedu održavanja izobrazbe:

Virovitica, Ivana Gorana Kovačića 13, dana 17.-19.01.2017. od 9.00-14,15

Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), članka 9. i članka 10. stavka 3 i 4 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012 Savjetodavna služba, Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske KLASA UP/I-320-20/14-02/136 URBROJ 525-09/1209-14-2, ovlaštena je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama.

Savjetodavna služba je dobila rješenje za provođenje navedene izobrazbe na razdoblje od 5 godina s početkom od roka važenja rješenja datumom donošenja 13. svibnja 2014. godine.

Rješenje Ministarstva poljoprivrede RH odnosi se na Modul 1. – MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE (osnovni i dopunski) te sljedeće kategorije polaznika:

1. OPG I DRUGI POLJOPRIVREDNICI, za sljedeće pod kategorije:
Ratarstvo,voćarstvo,vinogradarstvo,povrćarstvo,ukrasno bilje,maslinarstvo

2. TVRTKE KOJE SE BAVE POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM (d.d., d.o.o. i zadruge):
Ratarstvo,voćarstvo,vinogradarstvo,povrćarstvo,ukrasno bilje,maslinarstvo

Uvjeti za pohađanje izobrazbe: navršenih 18 godina i završena minimalno osnovna škola

Obveznici izobrazbe (kandidati) prijavljivat će se u najbliže urede Savjetodavne službe. (www.icv.hr; promo)