Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih srednjoškolaca

Hrvatska Vlada, odnosno resorno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u ovoj će godini nastaviti sufinanciranje prijevoza redovitih srednjoškolaca. Na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola, pravo na sufinanciranje 75 troškova međumjesnog javnog prijevoza ima učenik koji je u tekućoj školskoj godini upisao i redovno pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske, a udaljenost od adrese u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od 5 kilometara. Iznimno, učenik koji je član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, ostvaruje pravo na financiranje 100 posto cijene mjesečne karte.

Sredstva za troškove prijevoza učenika jedinicama lokalne i regionalne samouprave, odnosno osnivačima škola, osigurava i mjesečno doznačuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

(www.mzos.hr, foto: K. Toplak)