OPG-u Čajkulić Ana-Marija 12.636.357,41 kn za modernizaciju i razvoj povrtlarske proizvodnje

Korisniku OPG Čajkulić Ana-Marija iz Sedlarice pristigla je od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Odluka o dodjeli sredstava za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“/Operaciju 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“.
Korisniku je dodijeljena potpora u iznosu od 12.636.357,41 HRK, uz intenzitet potpore od 90%  ukupno prihvatljivih troškova. Doprinos EU sredstava je 85%, a Republike Hrvatske 15% od ukupno dodijeljene potpore. OPG Čajkulić Ana-Marija dobivena sredstva će uložiti u modernizaciju te razvoj povrtlarske proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu.

(ravidra.hr)