Ravnateljica Gimnazije Petra Preradovića predstavit će projekt „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Gimnazije Petra Preradovića, Virovitica“

U sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Gimnazije Petra Preradovića, Virovitica“ koji provodi Gimnazija Petra Preradovića u srijedu, 11. siječnja u 14 sati i 15 minuta održat će se radio emisija u kojoj će ravnateljica, gđa. Jasminka Viljevac, predstaviti ciljeve i rezultate projekta, mjere energetske obnove koje su obuhvaćene projektnom dokumentacijom, uštede te ukupnu vrijednost investicije.

Gimnazija Petra Preradovića projekt provodi u suradnji s Virovitičko – podravskom županijom i razvojnom agencijom Virovitičko-podravske županije VIDRA-om. Ukupna vrijednost projekta iznosi 200.000,00 kuna, a bespovratna sredstva 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, odnosno 187.460,00 kuna(iz Europskog fonda za regionalni razvoj financirat će se 159.341,00 kuna, a iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 28.119,00 kuna).

Projekt je sufinancirala  Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Poziva „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ (Ref. Oznaka: 4c1.1.). Provodi se sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

(ravidra)