Uspješno završen projekt „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica

Uspješno je završena provedba projekta „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Osnovne škole Vladimira Nazora Nova Bukovica u sklopu pilot projekta 4c1.1. “Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja”. Osnovnoj školi su u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i Razvojnom agencijom VIDRA dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 83.000,00 kuna, što čini 100% ukupnog intenziteta bespovratnih sredstava. 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta financira Europski fond za regionalni razvoj, dok preostalih 15% financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U sklopu provedbe navedenog projekta izrađen je glavni projekt koji se sastoji od arhitektonsko-građevinskog dijela koji je izradio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Šaponja Željko iz Slatine, strojarskog dijela koji je izradila tvrtka Rešetar d.o.o. iz Slatine i elektrotehničkog dijela koji je izradila tvrtka iC artprojekt d.o.o. iz Varaždina.

Mjere energetske obnove koje su obuhvaćene izradom projektne dokumentacije za energetsku obnovu osnovne škole su poboljšanje toplinske zaštite ovojnice, što obuhvaća toplinsku izolaciju vanjskih zidova, izolaciju stropa prema negrijanom tavanu, zamjenu vanjske stolarije, zamjenu postojeće rasvjete rasvjetom veće učinkovitosti i ugradnju solarnih toplinskih kolektora.

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Cilj projekta je izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Osnovne škole Vladimira Nazora Nova Bukovica na temelju koje će se ostvariti ulaganja u energetsku obnovu, osigurati uvjete za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2. Provedba navedenih mjera energetske obnove osnovne škole rezultirat će uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 25%.

(ravidra.hr)