Virovitički list: Mirko Rončević, načelnik općine Čađavica – Izgradnja komunalne infrastrukture preduvjet za razvoj općine

Općina Čađavica završila je 2016. godinu s planom ostvarenja proračuna u iznosu od 4.156.000 kuna, a rashodi proračuna, prema riječima načelnika Općine Čađavica Mirka Rončevića, planirani su i osmišljeni tako da u što većoj mjeri zadovolje potrebe lokalne zajednice.

U ovoj godini je realizirano više infrastrukturnih projekata

Izuzetno smo zadovoljni jer smo realizirali mnoštvo projekata od važnosti za žitelje naše općine. Obnovili smo Ulicu Matije Gupca u Čađavici sa 218.000 kuna u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, a uredili smo i parkiralište u Kolodvorskoj ulici sa 87.000 kuna. Obnovljena je mreža javne rasvjete u naselju Donje Bazije i izgrađena kanalizacija kroz Kolodvorsku ulicu u Čađavici. Značajna sredstva uložili smo i u izradu projektne dokumentacije: 78.750 kn za izradu projektno-tehničke dokumentacije koja obuhvaća izradu idejnog rješenja za ishođenje građevinske dozvole za cestu i odvodnju ceste u Proizvodnoj zoni Čađavica, 25.000 kn za projektiranje modernizacije javne rasvjete primjenom LED rasvjetnih tijela, te 20.000 kn za izradu projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu u suradnji s Gradom Slatinom i susjednim općinama.

Izrađena je i projektna dokumentacija u vrijednosti 50.000 kn za nerazvrstanu cestu Zvonimirovac-Suha Mlaka, projekt vrijedan 3,750.000 kuna, čije je financiranje nominirano u mjeri 7.2.1.- mjere ruralnog razvoja Ministarstva poljoprivrede. Oko 60.000 kuna stajala je projektna dokumentacija za izgradnju sportsko-rekreacijskog centra u Čađavici, projekta vrijednog 2,500.000 kuna, te 35.000 kuna projektna dokumentacija za nogostup u Čađavičkom Lugu za koji će se izdvojiti 1,415.000 kuna. Oba projekta su pripremljena za nominaciju kroz mjere 7.4.1.- mjere ruralnog razvoja Ministarstva poljoprivrede RH.
Socijalni programi su nam također od velikog značaja

Općina Čađavica kroz više projekata uspješno financira i socijalne programe. Izdvajamo sredstva za program predškole, sufinanciramo smještaj u učeničkim domovima, stipendije studentima, prijevoz srednjoškolcima, pomažemo obiteljima i potrebitima, dajemo sredstva za opremu za novorođenčad. Sufinanciramo rad Crvenog križa, Udruge osoba s invaliditetom, sufinanciramo rad Hitne medicinske pomoći i specijalističko-konzilijarnu zaštitu. Za sve navedene programe izdvajamo više od 400.000 kuna. Osim toga, u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje tijekom osam mjeseci provodili smo program pomoći starijim osobama te zaposlili dvije djelatnice. Određena sredstva izdvajamo za financiranje udruga sa svog, ali i izvan svog područja.

Izradili smo Strateški plan razvoja općine Čađavica s ukupno 84.000 kuna, pokrenuli smo izmjeru građevinskog dijela naselja Čađavica, a provodimo i javno izlaganje katastarske izmjere. Održavamo 8 groblja i javne zelene površine, u čemu nam pomažu osobe zaposlene zahvaljujući programu javnih radova. Financiramo deratizaciju i veterinarsko-higijeničarsku službu sa 120.000 kuna, a održavamo i poljske putove, kanale i mostove za što smo izdvojili 170.000 kuna. Općina će sa 130.000 kuna sufinancirati obnovu zgrade Osnovne škole u Čađavici, a planiramo i kapitalnu donaciju Domu zdravlja VPŽ za gradnju nove zgrade ambulante u Čađavici sa 100.000 kuna. U 2017. godini planiramo i rekonstrukciju mosta u Kolodvorskoj ulici u Čađavici koju će provoditi Županijska uprava za ceste, a proračunom je obuhvaćen i niz drugih aktivnosti koje Općina financira vodeći pritom računa o potrebama svojih žitelja.

I ovim putem svima njima, kao i ostalim stanovnicima naše županije želim sretan Božić i uspješnu novu 2017. godinu. (www.icv.hr; bs)