Virovitički list: Vesna Bedeković – Napredak, razvoj i osnaživanje naše županije te svih njenih općina i gradova bit će teme od mog posebnog interesa

Vesna Bedeković jedna je od troje zastupnika s područja Virovitičko-podravske županije u 9. sazivu Hrvatskog sabora. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla je doktorat na području društvenih znanosti u polju pedagogije. Kao jedna od idejnih začetnika i pokretača projekta sudjelovala je u osnivanju Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici te u izradi elaborata studijskih programa preddiplomskih stručnih studija Informatički menadžment, Menadžment ruralnog turizma, Ruralno poduzetništvo i Poduzetništvo usluga te diplomskog specijalističkog studija Menadžmenta. Od 2007. do 2009. godine obnašala je dužnost privremene dekanice Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici, a od 2009. godine zaposlena je u Visokoj školi gdje je uz obnašanje dužnosti dekanice predaje nastavu iz kolegija Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada, Interkulturalni aspekti menadžmenta, Interkulturalne sastavnice turizma, Interkulturalna komunikacija i Kulturni turizam.

Kako ste se snašli u Hrvatskom saboru?

– Prošla su gotovo dva mjeseca otkako sam u saborskim klupama. S obzirom da je deveti saziv Hrvatskog sabora odmah nakon konstituirajuće sjednice krenuo s vrlo intenzivnim radom, moram reći da nisam imala previše vremena za neke posebne pripreme i prilagodbu. Veliku pomoć i potporu od prvoga dana imam od kolege Josipa Đakića, koji je u Hrvatskom saboru od 2003. godine i ima veliko iskustvo stečeno tijekom četiri uzastopna mandata, tako da sam se vrlo brzo uključila u rad Sabora kako na plenarnim sjednicama, tako i na sjednicama Kluba zastupnika HDZ-a i sjednicama pojedinih saborskih odbora. Već u trećem tjednu zasjedanja Sabora u ime Kluba zastupnika HDZ-a sudjelovala sam u raspravi o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji visokih učilišta za 2014. godinu, a kasnije i u individualnim raspravama o nekim meni bliskim temama.

U kojim ste saborskim odborima i za što ćete se posebno zalagati u svom mandatu?

– Članica sam triju saborskih odbora: Odbora za predstavke i pritužbe, Odbora za ravnopravnost spolova i Odbora za obitelj, mlade i sport. S obzirom na moje dosadašnje profesionalno iskustvo koje je najvećim dijelom bilo vezano za znanost i obrazovanje na svima razinama po vertikali od osnovnog preko srednjeg do visokoškolskog, moje će djelovanje najvećim dijelom biti usmjereno na ta područja. Jednako tako, s obzirom na moje članstvo u odborima koje sam navela, pozornost također namjeravam usmjeriti prema mladima, obitelji i društvenom položaju žena. Naravno, i sve ostale teme čija je problematika vezana za našu izbornu jedinicu, a posebno za napredak, razvoj i osnaživanje naše Virovitičko-podravske županije i svih njenih općina i gradova bit će teme od mog posebnog interesa, a ujedno i osnova za suradnju sa svim čelnicima na razini županije, gradova i općina, kojima stojim na raspolaganju.

Cijeli tekst pročitajte u novom broju Virovitičkog lista… (www.icv.hr; mb)