VŠMTI: Irena Bosnić i Neven Garača imenovani za prodekane za nastavu i razvoj

Odlukom Stručnog vijeća Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici za prodekanicu u nastavi izabrana je Irena Bosnić, dok je prodekan za razvoj Neven Garača. Irena Bosnić je u Visokoj školi Virovitica zaposlena od 2009. godine na radnom mjestu asistenta. U nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam izabrana je 2012., a od 2013. godine obnaša funkciju pročelnice Odjela za turizam. Sudjelovala je kao voditelj projektnog tima partnerske institucije na implementaciji IPA 4 projekta „Usvajanje principa HKO-a u visokom obrazovanju za sektor turizam“ u okviru kojeg je radila na izradi standarda kvalifikacije za Menadžment ruralnog turizma i novog studijskog programa te na provođenju edukacije 50 profesora o metodologiji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Prodekan za razvoj Neven Garača je u Visokoj školi zaposlen od 2007. kao vanjski suradnik, dok je od 2008. godine u stalnom radnom odnosu. 2011. godine stječe izbor u zvanje višeg predavača.

(icv.hr, vsmti.hr)