Dvije ljubavne pjesme Natalije Bajer prošle na natječaju ljubavne poezije „Željka Boc 2017“

Krajem studenog prošle godine Marijabistrička općinska knjižnica i čitaonica objavila je natječaj za Recital ljubavne poezije ”Željka Boc 2017.”. Na natječaju su mogli sudjelovati autori koji pošalju najviše pet do sada neobjavljenih pjesama, na standardnom jeziku, isključivo ljubavne tematike. Među njima našlo se i ime učiteljice matematike, Natalije Bajer iz Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića iz Gornjeg Bazja. Njene dvije ljubavne pjesme „Ljubav“ i „U raskoraku“ tiskane su u „Zborniku“ gdje je otisnuto 59 pjesama od 45 pjesnika među kojima se našlo i ime naše Natalije Bajer. Inače, na natječaj se javilo 77 autora s 325 pjesama.

(www.vpz.hr, ob)