Početna konferencije projekta „coop MDD“ koji će se provoditi na području 5 europskih zemalja

U Informativno edukativnom centru “Dravska priča” u Noskovcima, počela je Početna konferencije projekta “coop MDD”, odobrenog kroz program Danube Transnational Programme. Početna konferencija će trajati tri dana, a u utorak su joj u „Dravskoj priči“, između ostalih nazočili i: obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak, predstavnik Ministarstva zaštite okoliša Josip Hren, načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Tatjana Arnold Sabo…

Projekt će se provoditi na području 5 zemalja. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije sudjeluje kao jedan od 9 partnera s područja planiranog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, koji bi se trebao pretezati na području 5 europskih zemalja (Austrija, Slovenija, Mađarska, Hrvatska i Srbija).
Osnovni cilj projekta je jačanje prekogranične suradnje dionika prostora koji upravljaju zaštićenim područjima ili su njihovi korisnici, s ciljem održivog upravljanja, prezentacije i promocije područja koje će kada bude proglašeno na području svih 5 zemalja biti najveće zaštićeno područje u Europi.

 

Projekt će se provoditi na 12 lokacija na području predloženog RB Mura-Drava-Dunav na području 5 zemalja s ciljem bolje suradnje institucija koje upravljaju područjem ili su njegovi dionici, razvojem ujednačenijih praksi upravljanja područjem, razvojem operativnog i strateškog okvira za upravljanje područjem i zaštitu prirode. Brojnim radionicama, studijskim putovanjem, jačanjem kapaciteta, javnim događanjima s ciljem povećanja svijesti javnosti o vrijednosti i važnosti očuvanja područja, te pilot područjima na kojima će se provoditi aktivnosti restauracije i izrade akcijskih planova, koje će imati prekogranični učinak, povećat će se suradnja ustanova koje upravljaju područjima predloženog prekograničnog RB Mura-Drava-Dunav, te povećati uključenost dionika prostora u upravljanje područjem. Svi partneri provodit će i promotivno edukativne aktivnosti, razvijajući programe za mlade zajedničkog naziva River Schools. Vrijeme provedbe projekta je 30 mjeseci, a završit će 30. lipnja 2019. godine.

Aktivnosti Javne ustanove usmjerene su na istraživanje, inventarizaciju staništa i izradu Akcijskog plana očuvanja, strogo zaštićene Natura 2000 vrste riba, crnke (Umbra krameri), informativno edukativne aktivnosti s ciljem prezentacije i promocije izuzetne biološke raznolikosti, te vrijednosti i važnosti očuvanja područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, s naglaskom na ovu specifičnu vrstu koja svoja najbrojnija staništa ima upravo na području Virovitičko-podravske županije (90 % populacije na području RH). Dio aktivnosti Javne ustanove je usmjeren i na daljnje proširenje sadržaja Informativno edukativnog centra Dravska priča, te razvoj dodatnih edukativnih programa kroz zajednički dio projekta nazvan River Schools. Ukupni budžet projekta je 2.154.000,00 eura, uz sufinanciranje EU od 85 posto. Budžet Javne ustanove je 181.000,00 eura, a nositelj projekta je Međunarodni fond za zaštitu prirode, Ured Austrija (WWW Austrija).(www.vpz.hr, tas, Fotografije: Kristijan Toplak)