Profesor Tonći Lazibat ukazao na značaj normizacije kvalitete kao uvjeta opstanka na zahtjevnom tržištu

U okviru održavanja 22. međunarodnog sajma Viroexpo organizatori, kao i svake godine pripremili stručna predavanja vezana uz aktualnu tematiku na hrvatskom i svjetskom tržištu. Prorektor Sveučilišta u Zagrebu Tonći Lazibat govorio je tom prilikom o normizaciji kvalitete, odnosno uvođenju sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2015. Naime kvaliteta je normizirana još 1987. godine te je do sada bilo nekoliko revizija. Profesor Lazibat je nazočnima objasnio zahtjeve norme, što treba napraviti da bi se ovaj sustav kvalitete uveo u jednu organizaciju te koje su njegove prednosti.
– Svima je jasno da je danas svjetsko tržište tržište potpune konkurencije i da je zapravo kvaliteta uvjet opstanka i participacije. – zaključio je Lazibat.

Predavanje je održano u Visokoj školi za menadžment u Virovitici.

(www.icv.hr, mb; Foto: Martina Bašić)