Igor Pavković kandidat za zamjenika župana Virovitičko-podravske županije

Na sjednici Izvršnog odbora županjske organizacije SDSS-a VPŽ održane krajem veljače raspravljalo se o načinu izlaska na lokalne izbore na području Virovitičko-podravske županije. Jednoglasno je odlučeno da SDSS na lokalne izbore izađe samostalno. Prije donošenja ove odluke obavljene su opširne konzultacije s predsjednicima gradskih i općinskih organizacija SDSS-a na području županije te s predstavnicima srpskih manjinskih institucija i većine kulturnih društava i istaknutih pojedinaca.
Jedan od zaključaka sjednice bio je da SDSS samostalno sudjeluje na izborima za zamjenika župana iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine. Za kandidata je jednoglasno izabran dosadašnji zamjenik župana Igor Pavković, a također su predloženi i nositelji lista za pojedine gradove i općine. Odlučeno je da SDSS ima samostalnu listu za županijsku Skupštinu te da nastupi na izborima za gradska vijeća Slatine i Orahovice i općinska vijeća u Voćinu, Čačincima, Novoj Bukovici, Sopju, Gradini i Suhopolju.
SDSS kao najveća i najorganiziranija manjinska politička stranka u RH pa tako i u našoj županiji, poziva sve organizacije nacionalnih manjina, kako srpske tako i ostalih, da se pridruže u formiranju izbornih lista sa svojim prijedlozima kandidata jer samo ujedinjeni i dobro organizirani mogu ostvariti povoljan izborni rezultat, mandate u lokalnim vijećima i županijskoj skupštini te izabrati svog predstavnika u izvršnoj vlasti. (icv.hr; ip)