Javna rasprava u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije u postupku izrade VI. izmjena i dopuna prostornog plana VPŽ

Javna rasprava u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije u postupku izrade VI. izmjena i dopuna prostornog plana Virovitičko-podravske županije održana je u Sali za sastanke Virovitičko-podravske županije.

Javnoj raspravi bili su nazočni predstavnici Hrvatskih voda VGO za Dunav i donju Dravu iz Osijeka, Plinacra d.o.o. Zagreb, INE d.d. Zagreb, JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i ekološkom mrežom VPŽ, Općine Suhopolje, Zavoda za prostorno uređenje VPŽ, Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove, kao i predstavnici Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša koji je nositelj izrade predmetne studije.

U postupku dostave mišljenja o sadržaju Strateške studije poslano je 38 zahtjeva na adrese Ministarstava, javno-pravnih tijela, jedinica regionalnih i lokalnih samouprava koje bi u predmetnim izmjenama PPŽ imale inters.

U propisanom roku od 30 dana zaprimljena su 22 mišljenja, od toga samo 7 zadovoljava kriterije za traženi sadržaj strateške studije (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Hrvatske vode VGO za Dunav i donju Dravu iz Osijeka, Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu kulturne baštine-Konzervatorski odjel u Požegi, Plinacro d.o.o. Zagreb, INA d.d. Zagreb, Hrvatske ceste d.d. Zagreb). Na javnoj raspravi razmotrena su dostavljena mišljenja, utjecaj na pojedine sastavnice okoliša i okvirno predložen sadržaj strateške studije. (www.vpz.hr, zh, Fotografije: Kristijan Toplak)

[g-gallery gid=”398034″]

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content