Postavljeni solarni paneli na krovu zgrade budućeg Studentskog doma u Virovitici

Solarni paneli postavljeni na krovu zgrade Studentskog doma Virovitica, postavljeni proteklih dana, koristit će se za proizvodnju električne energije koja će se trošiti za vlastite potrebe zgrade Studentskog doma, dok će se višak el. energije prodavati u mrežu sukladno ugovoru koji će se sklopiti s otkupljivačem. Time će se smanjiti troškovi režijskih usluga, konkretno el. energije u novoj zgradi Studentskog doma.

Vrijednost Studentskog doma iznosi 18.524.301,88 kuna. Studentski dom će imati 108 ležajeva, a realizirat će se zahvaljujući suradnji i angažmanu Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici Virovitica, Razvojne agencije VIDRA i Virovitičko-podravske županije. (www.icv.hr; foto: Matija R.)