Savjetodavna služba: Obavijest proizvođačima breskve i nektarine

Na sortama breskve i nektarine gdje je došlo do otvaranja pupa preporuka je izvršiti preventivnu zaštitu protiv gljivice uzročnika kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans) prije najavljenih oborina fungicidima Difcor, Agro, Ziram 76 WG, Chromodin S 65, Nativo 75 WG, Delan 700 WG.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Poštivati Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. (savjetodavna.hr; foto: Ilustracija)