Tehnička školi Virovitica domaćin seminara ”Odnos, sukob, medijacija – implementacija preventivnog programa u školama”

10. i 11. ožujka, u Tehničkoj školi Virovitica, kao partnerskoj školi u projektu ”Sretno dijete”, održan je dvodnevni seminar na temu ”Odnos, sukob, medijacija-implementacija preventivnog programa u školama. Sudionici seminara dobili su dodatna znanja i vještine u prevenciji nasilja među djecom, važnosti odnosa, načinima rješavanja sukoba na nenasilan i konstruktivan način, kao i znanja o procesu medijacije. Imali su priliku pripremiti i uvježbati medijaciju kroz manje grupe te na taj način naučiti nešto više o primjeni same medijacije kao djelotvornom načinu rješavanja sukoba. Predavačice seminara bile su Ana Žnidarec Čučković i Jelena Perak, trenerice iz Foruma za slobodu odgoja.

Na seminaru je sudjelovalo ukupno 18 nastavnika i stručnih suradnika iz: OŠ J.J. Strossmayera iz Đurđenovca, Strukovne škole Virovitica, COOR-a, OŠ Antuna Gustava Matoša Čačinci, Gimnazije Petra Preradovića, OŠ Vladamir Nazor Virovitica, OŠ August Cesarec Špišić Bukovica, SŠ Marka Marulića Slatina, OŠ Eugena Kumičića Slatina, OŠ Voćin, OŠ Antuna Kanižlića iz Požege i Tehničke škole Virovitica. (www.icv.hr; gt)