Utvrđene naknade za zbrinjavanje otpada nastalog u jedinicama lokalne samouprave

Grad Virovitica utvrdio je iznos naknada koje će jedinice lokalnih samouprava koje koriste gradsko odlagalište otpada, općine Suhopolje, Špišić Bukovica, Gradina i Lukač, ove godine plaćati gradu Virovitici u svrhu zbrinjavanja otpada nastalog na njihovom području. Visina naknada određena je na temelju količine otpada zbrinutog s njihova područja u protekloj godini, pa će tako Općina Suhopolje grad Virovitici u ovoj godini morati platiti iznos od 22.659 kuna, Općina Špišić Bukovica 13.537 kuna, Općina Gradina 10.519 kuna i Općina Lukač 12.121 kuna.

Komunalna tvrta Flora Vtc, kao nositelj stvarnih prava na Gradskom odlagalištu Virovitica dužna je Gradu Virovitici uplaćivati mjesečnu naknadu u iznosu od 9.970 kuna.

Uplaćena sredstva, koja su dio prihoda proračuna Grada Virovitice koristiti će se za isplatu naknade vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja Gradskog odlagališta Virovitica radi namirenja umanjenja tržišne vrijednosti nekretnine u blizini odlagališta.

(www.icv.hr, zc)