Lokalni izbori 2017: Potvrde iz kaznene evidencije izdaju se do 4. svibnja

blank

Potvrde iz kaznene evidencije i posebno uvjerenje iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u postupku kandidiranja na lokalnim izborima izdaju se u sjedištu Općinskog suda u Virovitici, Virovitica Masarykova 8 (radnim i neradnim danima) i u Stalnoj službi u Slatini, Slatina Trg sv. Josipa 12 (samo radnim danima).

S izdavanjem navedenih potvrda i posebni uvjerenja krenulo se 20. travnja, a izdavat će se do 4. svibnja.

-► 01. svibnja 2017. do 09,00 do 13,00 sati – sjedište suda
-► 02. svibnja 2017. od 08,00 do 15,00 sati – sjedište i stalna služba
-► 03. svibnja 2017. od 08,00 do 15,00 sati – sjedište i stalna služba, od 15,00 do 20,00 sati – sjedište suda
-► 04. svibnja 2017. od 08,00 do 15,00 sati – sjedište i stalna služba, od 15,00 do 24,00 sata – sjedište suda

Potvrdu odnosno posebno uvjerenje iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u svrhu sudjelovanja u postupku kandidiranja, podnositelj podiže osobno, a ukoliko je kandidat spriječen može i druga osoba uz punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika ili odvjetničku punomoć, a koje punomoći su dane upravo u svrhu pribavljanja potvrde odnosno posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije za potrebe kandidiranja na lokalnim izborima. Uz zahtjev i punomoć potrebno je dostaviti i presliku osobne iskaznice.

Obrazac zahtjeva 

Obrazac punomoći 

Zahtjev se može podnijeti i putem sustava e-Građani, čijim korisnikom osoba postaje odlaskom u najbližu poslovnicu Financijske agencije (FINA) gdje na označenim šalterima treba zatražiti Pristupnicu za ePass i mToken vjerodajnice za e-Građane. Ispunjena pristupnica predaje se uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice, s time da je za postupak registracije potreban OIB korisnika i aktivna adresa e-pošte. Korisnik potom dobiva aktivacijski kod (za ePass) odnosno inicijalnu lozinku (za mToken) te je dužan u roku 14 dana aktivirati korisnički račun.

Korisničke upute e-Građani aplikacije za elektronsko izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije

Detaljne upute za izdavanje potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja na lokalnim izborima 

(www.pravosudje.hr)