Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo Javni poziv za ”Građenje reciklažnih dvorišta”

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija i Kohezijski fond osiguralo 144.500.000,00 kuna za građenje reciklažnih dvorišta sa svom pripadajućom opremom i infrastrukturom. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave,

Natječaj je otvoren od 29.03.2017. do 31.12.2018. godine, a udio sufinanciranja iznosi do 85% prihvatljivih troškova.

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti.
Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog (opasnog) otpada, te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. (www.strukturnifondovi.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content