Izbori 2017: Doznajte tko će sve biti u Županijskoj skupštini

Od ukupno 71.520 birača upisanih u popis birača, 21. svibnja je za Županijsku skupštinu glasovalo 35.344 birača, odnosno 49,42 posto, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 35.339 birača, odnosno 49,41 posto. Važećih listića je bilo 33.997, odnosno 96,20 posto. Nevažećih je bilo 1.342 ili 3,80 posto.

Lista stranaka HDZ-HSLS-HSP AS-HSP-HDSSB nositelja Tomislava Tolušića, dobila je 19.948 glasa ili 58,67 posto.
Lista stranaka HSS-SDP-HNS-HSU nositelja Zdravka Dijakovića, dobila je 8.912 glasova ili 26,21 posto.
Lista MOST-HSPD, nositelja Tomislava Žagara je dobila 3.864 glasa ili 11,36 posto. Ove tri liste stranaka, ušle su u Županijsku skupštinu. Osim toga, lista SDSS dobila je 685 glasova ili 2,01 posto, dok je lista HSS braće Radića dobila 588 glasova ili 1,72 posto.

Na osnovu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a s obzirom na to da nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, broj članova Županijske skupštine povećava se za 2 mjesta, a to su pravo ostvarili Smilja Betlemović (lista HDZ-HSLS-HSP AS-HSP-HDSSB) i Ljiljana Borić (lista HSS-SDP-HNS-HSU)

U Županijsku skupštinu, lista stranaka HDZ-HSLS-HSP AS-HSP-HDSSB nositelja Tomislava Tolušića, dobila je 23 mjesta, te su s liste izabrani:

1. Tomislav Tolušić

2. Josip Đakić

3. Igor Andrović

4. Sanja Kirin

5. Miran Janečić

6. Zdenko Blažičević

7. Marija Majer

8. Željko Teri

9. Igor Češek

10. Renato Poldrugač

11. Ivona Pankaz

12. Zoran Stošić

13. Marijan Brlek

14. Zdravko Kovačević

15. Milan Krmpotić

16. Vesna Posavac

17. Igor Fazekaš

18. Matea Doner

19. Ksenija Petrinec

20. Mato Bubaš

21. Tomo Filipović

22. Mateja Horvat

23. Smilja Betlemović

U Županijsku skupštinu, lista HSS-SDP-HNS-HSU nositelja Zdravka Dijakovića, dobila je 10 mjesta, te su s liste izabrani:

1. Zdravko Dijaković

2. Mate Vukušić

3. Mandica Boloban

4. Marijan Rengel

5. Perica Medvedović

6. Josip Novogradec

7. Mile Bičanić

8. Martina Šega

9. Igor Balaž

10. Ljiljana Borić

U Županijsku skupštinu, lista MOST-HSPD, nositelja Tomislava Žagara, dobila je 4 mjesta, te su s liste izabrani:

1. Tomislav Žagar,

2. Marijan Čop

3. Darko Lešković

4. Nikola Dengoricija. (www.vpz.hr)