Izvjava o visini i izvoru vlastitih sredstava – Savo Radojević

blank

Izvjava o visini i izvoru vlastitih sredstava koja se planiraju potrošiti za izbornu promidžbu nezavisnog kandidata ispred srpske nacionalne manjine Save Radojevića, OIB: 04725058803, kandidata za zamjenika župana.

Planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 HRK, vlastita ušteda od mirovine.

Savo Radojević