Obnovit će se ambulante u Cabuni, Čačincima, Vaškoj, Gradini, Turanovcu, Slatini i Pitomači te nabaviti oprema za 38 ordinacija

U velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije u Virovitici održana je početna konferencija projekta “Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Virovitičko-podravskoj županiji” koji provodi Županija u suradnji sa županijskim Domom zdravlja.

Radi se o projektu ukupne vrijednosti 6,6 milijuna kuna s kojima će se obnoviti ambulante u Cabuni, Čačincima, Vaškoj, Gradini, Turanovcu, dok će se u Slatini rekonstruirati ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije te fizikalne terapije. U Pitomači će biti postavljena vertikalno podizna platforma, a osim toga nabavit će se oprema za još 33 ordinacije opće i dentalne medicine Doma zdravlja te za 5 koncesionara. Cilj je poboljšati pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima te povećati broj usluga pružatelja zdravstvene zaštite.

Nazočnima se na početku konferencije obratili obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak koja je istaknula kako je iznimno ponosna što je nakon početne konferencije za projekt Opće bolnice Virovitica vrijedan 50 milijuna kuna na red došao i projekt vezan za poboljšanje usluga primarne zdravstvene zaštite na ruralnom području.
– Ovom prilikom zahvaljujem djelatnicima i ravnatelju županijskog Doma zdravlja Igoru Fazekašu, kao i Razvojnoj agenciji VIDRA zahvaljujući kojima je ovaj projekt ugledao svjetlo dana u smislu prijave na EU natječaj. Također, zahvaljujem i županijskom Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb na čelu s Melitom Sirovicom koji je aktivno sudjelovao u pripremi projekta te sada ima nimalo lak zadatak provedbe, uz stručnu pomoć Doma zdravlja i Županije. – rekla je Sanja Bošnjak.

Projekt je pohvalila i načelnica Uprave za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici pri Ministarstvu zdravstva Danica Kramarić, a kroz prezentaciju ga je predstavio ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš.
– Ukupna vrijednost projekta je 6.641.894, a od tog iznosa 670.000 kuna ide za privatne ordinacije na prostoru županije, dok ostatak ide za Dom zdravlja. Za 3.871.900 kuna Dom zdravlja će kupiti medicinsku opremu, a za ostatak ćemo urediti sedam ordinacija i ambulanti na prostoru naše županije čime ćemo poboljšati kvalitetu zdravstvene zaštite i učiniti zdravstvo dostupnije našim građanima i time smanjiti liste čekanja i upućivanje u Opću bolnicu Virovitica. – rekao je Igor Fazekaš.

Projekt će se sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 5.595.000,91 kunu. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci, a naša županija je prva u Republici Hrvatskoj potpisala ugovor za navedeni projekt. Projekt je napisala Razvoja agencija VIDRA.

Konferenciji su prisustvovali i zamjenik župana Igor Pavković, ravnateljica Opće bolnice Virovitica Mirjana Peček, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” Miroslav Venus, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu VPŽ Marijana Banjavčić, predstavnici SAFU-a, županijski pročelnici, predstavnici Razvojne agencije VIDRA… (www.icv.hr, mb; foto: M. Bašić)