Okvirni podaci o visini i izvoru vlastitih sredstava – Antun Martinčević

blank

Okvirni podaci o visini i izvoru vlastitih sredstava za izbornu promidžbu

Kandidat grupe birača za Općinskog načelnika Antun Martinčević, dipl.ing., Zagrebačka 127, Čađavica; OIB: 61598702000. Osobna sredstva kandidata u visini od 5.000,00kn.

Nositelj kandidacijske liste grupe birača za Općinsko vijeće Antun Martinčević, dipl.ing.
Zagrebačka 127, Čađavica; OIB: 61598702000. Osobna sredstva kandidata u visini od 2.000,00kn.

Čađavica, 05.05.2017. Antun Martinčević, dipl.ing., v.r.