Ponoć, 4. svibnja, krajnji je rok za predaju kandidacijskih lista – danom objave zbirnih lista počinje izborna kampanja

Vlada Republike Hrvatske 13. travnja 2017. godine donijela je Odluku o raspisivanju lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i izbore za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

Ponoć 4. svibnja, krajnji je rok do kojega u nadležna izborna povjerenstva, njih 576, trebaju prispjeti prijedlozi kandidacijskih lista za izbore koji će se održati u nedjelju, 21. svibnja.

Povjerenstva potom imaju rok od 48 sati da sastave i objave sve pravovaljano predložene liste i zbirnu listu za izbor općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština te za izbor načelnika, gradonačelnika i župana i njihovih zamjenika.

Sve pravovaljane izborne liste objavit će se u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku te internetskim stranicama lokalne jedinice.

Danom objave zbirnih listi počinje izborna kampanja koja će trajati do ponoći, 19. svibnja, dakle 14 dana. Kampanja ne mora početi istodobno u svim jedinicama, njezin početak ovisit će o objavi listi, neke jedinice mogu ih objaviti već 5. svibnja, a druge mogu čekati krajnji rok za to, dakle ponoć 6. svibnja. (www.icv.hr, zc; foto: Ilustracija)