Savo Radojević – financijska izvješća

Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe

Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva

Izvješće o troškovima izborne promidžbe

Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe