Mladi i donositelji odluka za istim stolom: Kako poboljšati kvalitetu života mladih

- PROMO -

U prostorijama Udruge za pomoć mladima VPŽ „Veranda“ održana je fokus grupa pod nazivom: Strukturirani dijalog između mladih i donositelja odluka. Aktivnost su vodile djelatnice PRONI centra za socijalno podučavanje/Regionalnog info-centra za mlade Osijek, u suradnji s koordinatoricom volontera Udruge „Veranda“.
Udruga „Veranda“ već se tradicionalno uključuje u aktivnosti koje provodi PRONI centar. Ovakva suradnja ima niz dobrobiti: Osim što se povezuju institucije na regionalnoj razini, povezuju se i one na lokalnoj razini – od formalnih (obrazovnih) institucija do organizacija civilnog društva i javnih ustanova koje rade s mladima i za mlade.
U fokus grupama na temu strukturiranog dijaloga između mladih i donositelja odluka mladi od 15 do 30 godina imaju mogućnost izraziti svoje želje, potrebe i stavove spram podrške koja im se pruža u društvenoj zajednici, a donositelji odluka (osobe koje rade s mladima i formiraju politike za mlade) mogu iznijeti svoju perspektivu i prijedloge za omogućavanje kvalitetne društvene integracije mladih.
U ovoj aktivnosti raspravljene su preporuke Strukturiranog dijaloga na europskoj razini, čiji je 5. ciklus završio preporukama iz Košica na temu: „Omogućimo svim mladim ljudima da sudjeluju u raznolikoj, povezanoj i uključivoj Europi. Spremni za život, spremni za društvo.“
Donositelji odluka, odnosno predstavnici institucija i organizacija koje rade s mladima i za mlade te sudionici u dobi od 15 do 30 godina raspravljali su u Verandi o sljedećim temama: Pristup kvalitetnim i kritičkim informacijama; Mladi pod pritiskom: izgradnja otpornosti i samopouzdanja; Ususret obrazovnom sustavu kojim se ostvaruje potencijal mladih.
Na temelju rasprave s donositeljima odluka mladi su dali preporuke za unaprjeđenje svog društvenog položaja i poboljšanje kvalitete života mladih u lokalnoj zajednici. Neke od tih preporuka su: poboljšati sustav informiranja mladih i prilagoditi isti različitim dobnim skupinama mladih; dane su i preporuke od strane studenata o tome kako motivirati mlade na sudjelovanje u aktivnostima društvene zajednice, a od mladih koji su završili visokoškolsko obrazovanje (zaposlenih i nezaposlenih) dane su preporuke i smjernice na koji način organizirati aktivnosti (edukativne/kreativne) za njihovu populaciju te koje ih teme najviše zanimaju.
Zaključci s provedene aktivnosti ući će u razmatranje kao preporuke za kreiranje novog Nacionalnog programa za mlade, kao strateškog dokumenta za mlade u RH, koji sadrži niz mjera i preporuka u odnosu na mlade od 15 do 30 godina, kako bi se unaprijedile aktivnosti tijela državne uprave i javnih ustanova koje pridonose zadovoljenju potreba mladih i podizanju kvalitete života mladih u RH.

(www.icv.hr)

[g-gallery gid=”417015″]

Povezane vijesti

Skip to content