Obavijest voćarima: Izvršiti preventivnu zaštitu nasada jabuke

Potrebno je izvršiti preventivnu zaštitunasadajabuka protiv gljivice uzročnika krastavosti jabuke nekim od organskih fungicida: Captan 80 WG, Captan ST-S, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Zato plus, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Cabrio top, Polyram, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP.
Protiv pepelnice jabuke u nasadima gdje ima zaraze mogu se koristiti sredstva: Nimrod 25 EC ili Karathanegold 350 Ec uz dodatak sumpora (paziti na visoke tempersture).
Jabučni savijač: Imidan 50 Wg, Coragen 20 SC, Decis 100 Ec, Decis 2,5 EC, Calypso SC 480, Affirm, i dr.

Moljac miner: Decis 2,5 EC, Laser, Runner 240 Sc,Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC, Mospilan 20 Sp, i dr.
Štitaste uši: Teppeki 500 WG, Pirimor 50 WG, Ovipron top, Mospilan 20 Sg, uz dodatak okvašivača i veće količine vode.
Crveni pauk: Apollo 50 Sc, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC, Masai, Promanalneu, Ovipron top,

Pokositi cvatući podrast u voćnjaku prije primjene insekticida! (Savjetodavna služba; foto: Ilustracija)