Savjetodavna služba: Obavijest proizvođačima luka!

Luk koji se uzgaja za glavicu , proljetna sadnja iz lučica, u fazi je formiranja glavice te je potrebno izvršiti zaštitu lisne mase i glavice. Optimalno je vrijeme za izvršiti zaštitu luka protiv najvažnije gljivične bolesti, a to je plamenjača luka te sive plijesni i protiv tripsa. Na luku se još mogu javiti i sljedeće bolesti: bijela trulež te hrđa luka. Upotreba fungicida obavezno s nekim od okvašivača. U početku birati fungicide duže karence, a bliže roka vađenja glavica birati fungicide kraćih karenci. Ovisno o padalinama, zaštitu vršiti svakih 10 do 14 dana.

Fungicidi dozvoljeni u luku su: Acobat MZ (plamenjača, K 28), Alietteflash (plamenjača, K 7), Folicur EW 250 (siva plijesan, bijela trulež, hrđa, K OVP), Infinito (plamenjača, K 7), Neoram WG (plamenjača, K 3), Ortiva (plamenjača, K 21), Quadris (plamenjača, K 14), Ridomilgold MZ pepite (plamenjača, K 21), Score 250 EC (hrđa, pjegavost , K 14), Shirlan 500 SC (plamenjača, K 7), Signum (siva plijesan, K 21), Switch 62,5 WG (siva pijesan, K 14), Luna experience (hrđa, purpurna pjegavost, K 7), Microthiolspecialdisperss (pepelnica, K OVP), Fantic M (plamenjača, K 28), Galben C (plamenjača, K 21), Foliogold (plamenjača, palež lista, K 14), Ortiva top (hrđe, alternarijska pjegavost, K 21), Scala (siva plijesan, K 14), Teldor SC 500 (bijela trulež, siva plijesan, K 7).

Insekticide u luku koristiti prema potrebi, ovisno o pojavi štetnika. Postaviti žute (lisne uši, muhe) i plave ljepljive ploče (trips) za praćenje pojave štetnika. Insekticidi dozvoljeni u luku: Actara 25 WG, Calypso SC 480, Decis 2,5 EC, Fastac 10 EC, Karate zeon, Laser, Rogor 40, Cythrinmax, Decis 100 EC, Deca 25 Ec, Neemazal T7S.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o korištenim sredstvima za zaštitu bilja,a podaci o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. (Savjetodavna služba; foto: Ilustracija)