Rok za prijavu štete od elementarne nepogode – tuče do 1. kolovoza

Župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode zbog tuče za područje grada Slatine te općina Voćin i Čađavica.

Šteta se može prijaviti najklasnije do 1. kolovoza u prostorijama Grada Slatine, odnosno općina Voćin i Čađavica na za to predviđenim obrascima.

Podnositelji prijava su dužni uz prijavu dostaviti presliku osobne iskaznice, presliku bankovne kartice, presliku posjedovnog ili vlasničkog lista, presliku zahtjeva za ostvarivanje potpora za 2017. godinu, dokaz o vlasništvu za vozila, strojeve i opremu. (www.icv.hr)