Špišić Bukovica: Poziv vlasnicima i korisnicima nekretnina

Nakon najave ukidanja komunalne naknade (31.12.2017. godine) te uvođenja poreza na nekretnine (1.1.2018. godine), Općina Špišić Bukovica je prema Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16), dužna uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.
Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je da će jedinice lokalne samouprave pozvati poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže, odnosno ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave sa podacima dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave. Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina, a dobivenim od državnih institucija, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Špišić Bukovica – stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora i drugih pomoćnih te ostalih prostora bez namjene, zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta, da radi ustrojavanja i vođenja EVIDENCIJE O NEKRETNINAMA I POREZNIM OBVEZNICIMA plaćanja poreza na nekretnine te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretnini na priloženim OBRASCIMA najkasnije do 31. kolovoza 2017. godine u Općinu Špišić Bukovica, osobno, putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail adresu: info@spisicukovica.hr. (spisicbukovica.hr)

Poziv_za_dostavu_podataka_stambeni_prostor

Poziv_za_dostavu_podataka_poslovni_prostor

 

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content