Braniteljima naknada za nezaposlene, više mirovine i prednost pri zapošljavanju – novi Zakon danas na prvom čitanju u Saboru

Umjesto opskrbine, koja im je ukinuta, hrvatski branitelji primat će naknadu za nezaposlene, povećat će se mirovine, u sustavu osigurati mjere poticanja zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja. Branitelji i stradalnici imat će povoljnije uvjete za odlazak u starosnu mirovinu, za koju se snižava dobna granica, a invalidska mirovina izdavat će se na temelju trajno utvrđenog statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida.

OTVORENI ROKOVI ZA PRIZNAVANJE STATUSA
Okosnice su to novog Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji koji danas na prvom čitanju na sjednici Hrvatskog sabora. U okviru novog Zakona,
otvoreni su rokovi za priznavanje statusa hrvatskih branitelja i ratnih vojnih invalida jer je ocijenjeno kako su mnogi koji su sudjelovali u obrani Hrvatske zasad ostali izvan sustava. – Po novom Zakonu ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja omogućit će se pripadnicima naoružanih odreda narodne zaštite koji su bili izravno angažirani u borbenom sektoru najmanje stotinu dana i to u periodu od 30.7.1991. godine do 31.12.1991. godine kao i
pripadnicima naoružanih odreda narodne zaštite koji su smrtno stradali, zatočeni ili nestali u razdoblju od 30.07.1991.do 31.12.1991., bez obzira na broj dana sudjelovanja u Domovinskom ratu – rekao je Josip Đakić, saborski zastupnik i predsjednik HVIDRA-e, jedan od kreatora novog zakona.
– Novi Zakon omogućit će prava i onima koji su dosad bili izvan sustava, a dali su svoj doprinos Domovinskom ratu, rekao je Josip Đakić, naglašavajući kako je novi zakon pravedniji prema braniteljima i članovima njihovih obitelji, budući da rješava pitanja koja su godinama bila podijeljena po različitim zakonskim okvirima. Sukladno novim pravima, očekuje se nekoliko stotina novih statusa hrvatskih branitelja. Ujedno, registar će se moći koristiti samo u službene svrhe.

ZAPOSLENJE UZ MIROVINU I OLAKŠICE POSLODAVCU
Jedna od promjena je i zaposlenje branitelja bez obustave starosne i invalidske mirovine do polovice punog radnog vremena te se omogućava pravo na obiteljsku mirovinu za bračne ili izvanbračne drugove te djecu umrlih branitelja i invalida pod povoljnijim uvjetima. Zakon je uključio cjelokupnu brigu ne samo za branitelje, kojima se omogućuje i sistematski pregled i kvalitetnija zdravstvena zaštita nego i pitanje potreba članova cijele obitelji. Za 11 536 branitelja koji su trenutno na listi za stambeno zbrinjavanje, niz mjera trebao bi olakšati brži i lakši dolazak do krova nad glavom. – Ovaj posljednji zakon trebao bi biti konačno rješenje za sve naše branitelje i njihove obitelji jer smo dosad imali deset pokušaja da sva važna pitanja vezana uz branitelje, stradalnike i Domovinski rat stavimo u jedan zakonski okvir. Novi Zakon je po prvi puta cjelovito i kvalitetno rješenje za ovu problematiku – smatra J. Đakić. Pri zapošljavanju prošireno je pravo prednosti za hrvatske branitelje, dok će poslodavac koji zaposli djecu smrtno stradalog ili nestalog branitelja dobiti novu poreznu olakšicu i plaćat će samo doprinose za mirovinsko osiguranje.

KNJIGE, STIPENDIJE I SMJEŠTAJ U DOMU
Stupanjem na snagu zakon će omogućiti i pravo na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Nezaposleni branitelji mogu ostvariti pravo na topli obrok za dijete koje se školuje u osnovnoj školi. Djeca svih hrvatskih branitelja koji imaju 100 dana borbenog sektora imaju pravo na stipendiju i prednost pri smještaju u učeničke i studentske domove. Za provođenje novog Zakona Ministarstvo branitelja za 2018. godinu izdvojit će 219,2 milijuna kuna, a Ministarstvo rada i mirovinske skrbi 64 milijuna kuna, dok se za 2019. planira povećanje na 245 milijuna kuna. Po tom pravu osnovica za mirovinu određivat će se od prosječne neto plaće iz 2016. g (dosad je to bilo prema prosječnoj plaći u godini koja prethodi godini odlaska u mirovinu) te se povećavati, ovisno o broju dana u borbenom sektoru – za 0,50 kuna po danu.

(www.icv.hr, mlo; foto: arhiva)