Općina Suhopolje prijavila dva projekta vrijedna više od 3 milijuna kuna kojima će povećati konkurentnost žena na tržištu rada i socijalnu uključenost mladih

Kao i u većini lokalnih sredina broj nezaposlenih žena te starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u stalnom je porastu i na području općine Suhopolje. Uključenjem u Projekt “Zaželi” vrijednog 2.561.578,82 kuna Općina Suhopolje učinila je korak naprijed kako bi povećala konkurentnost žena na tržištu rada kroz njihovo zapošljavanje i dodatno obrazovanje i osposobljavanje. “Zaželi u Suhopolju” zaposlit će 10 žena koje će pružati usluge podrške i potpore za 50 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području općine Suhopolje što će značajno povećati kvalitetu njihova života.

Partneri projekta su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Centar za socijalnu skrb Virovitica, Udruga matice hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje i Udruga invalida rada Virovitica.

Drugi projekt vrijedan 504.017,60 kuna za cilj ima povećanje socijalne uključenosti mladih kroz razvoj socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i razvoju poduzetničkih ideja kod mladih te educiranja za društveni angažman na lokalnoj razini. Ciljana skupina projekta su mladi i stručnjaci koji rade s mladima od 15 do 29 godina kojima se ovim projektom namjeravaju umanjiti posljedice života u depriviranom području i lošim životnim uvjetima. Projektom se želi povećati interes mladih za aktivno uključivanje u društvo, razvojem novih programa za mlade s ciljem umanjenja broja
mladih koji odlaze u zemlje EU.

Projektna dokumentacija izrađena je u suradnji s Agencijom za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije VIDRA.

(www.icv.hr,ml; foto:M.Hodak)