Slatinska banka d.d. obilježava 25 godina uspješnog rada

blank

Ove godine, Slatinska banka d.d. Slatina obilježava 25 godina uspješnog rada. Banka je utemeljena 09. listopada 1992. godine, u vremenu osnivanja i uspostavljanja Republike Hrvatske. Od dana osnivanja pa do danas je jedina bankovna institucija osnovana i sa sjedištem na području Virovitičko-podravske županije, konkretno u gradu Slatini.
Početak rada Slatinske banke odvijao se u uvjetima vrlo teške gospodarske situacije, u uvjetima ratne prisutnosti i socijalnih problema, u vrijeme pretvorbe vlasništva i restriktivne monetarne politike. Unatoč svim tim problemima Slatinska banka je uspješno djelovala i iz godine u godinu ostvarivala veći obujam poslovanja.

Slatinska banka je imala značajno učešće u financiranju obnove na cijelom području svog poslovanja obnavljajući gospodarske i stambene objekte, stočni fond i poljoprivrednu mehanizaciju, kako pravnih osoba tako i građana. To je bio značajan poticaj normalizaciji uvjeta za život i privređivanje na ovom prostoru.

Ukupna globalna kretanja posljednjih godina, kao što su opći problemi gospodarske recesije, problem u naplati potraživanja, porast nelikvidnosti, povećanje nezaposlenosti, porast broja tvrtki u stečajevima i sl. nisu zaobišli ni područje Virovitičko-podravske županije. Međutim, Slatinska banka nije svoje poslovanje vezala isključivo za slatinsko odnosno niti za područje Virovitičko-podravske županije.

Svoju strategiju razvoja Slatinska banka od početka provodi proširenjem svog poslovanja na druge tržišne lokacije, na veći broj hrvatskih županija u samoj Slavoniji, te na područje najvećih gradova kao što su Zagreb i Rijeka.

Poslovanje Slatinske banke zasniva se na tržišnim principima, konkurentnosti u usluzi i zadovoljstvu klijenata što se postiže konzistentnim radom na usavršavanju organizacije, kadrovske i informatičke infrastrukture.

Slatinska banka u poslovanju s građanima nudi usluge kunske i devizne štednje, poslovanje preko žiro i tekućih računa, mjenjačke poslove, garancijske poslove, sve vrste kratkoročnih i dugoročnih kredita, kredita za umirovljenike. Banka pored navedenog pruža usluge u segmentu investicijskog bankarstva kroz usluge skrbništva ili odobravanja margin kredita.

Poslovanje s bankom možete provoditi kroz mrežu poslovnica, putem Internet bankarstva ili kroz mobilno bankarstvo. Sve usluge banka razvija u skladu sa zahtjevima tržišta.
U poslovanju s poduzećima, banka uglavnom prati poslovanje malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, OPGa. Potrebno je istaknuti da je na području Virovitičko-podravske županije i susjednih županija, banka aktivna u praćenju poljoprivrednih poduzetnika.

Od samog početka Banka razvija ponudu kreditnih uvjeta na taj način tako da omogući razvoj i poslovanje poduzeća, obrtnika kao i da potakne razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz investicijsko kreditiranje poduzetničkih programa. Banka ima uhodanu suradnju s institucijama poput HBOR i HAMAGBICRO, te je temeljem toga omogućila konkurentske uvjete kreditiranja projekata ili investicijskih aktivnosti malih i srednjih poduzetnika. (promo)