Komunikacijski program Marte Meo, prirodna potpora razvoju 10. i 17. studenog u Virovitici

blank

Akademija za razvojnu rehabilitaciju Zagreb i Kabinet za procjenu i poticanje razvoja “Sretno dijete” u Virovitici organiziraju stručno predavanje pod nazivom “Marte Meo, prirodna potpora razvoju”.

Marte Meo® komunikacijski program prihvaćen je kao učinkovita metoda za prirodno poticanje razvoja djece kao i komunikacije osoba koje imaju izrazitih teškoća u ostvarivanju kvalitetnih interakcija sa drugima. Kroz Marte Meo predavanje, sudionici će uvidjeti koliko svojim ponašanjem utječemo na ponašanje ljudi s kojima komuniciramo. Marte Meo je program poticanja razvoja primjenjiv u svakodnevnim interakcija, s ljudima svih dobnih skupina.

Marte Meo program se provodi kroz sagledavanje isključivo pozitivnih segmenata svakodnevnih situacija.

Predavanje je namjenjeno svim roditeljima, posebno roditeljima djece koja pokazuju teškoće u komunikaciji i interakciji, stručnim suradnicima u ranoj intervenciji, suradnicima u odgojno-obrazvonom sustavu, svim terapeutima i liječnicima koji rade s djecom.

Svi sudionici će dobiti potvrdnicu o sudjelovanju Akademije za razvojnu rehabilitaciju.

Predavanje će se održati 10. i 17. studenog 2017. od 16 – 19:30 sati u Kabinetu za procjenu i poticanje razvoja “Sretno dijete”, Rusanova 14, Virovitica.

(www.icv.hr)