Osnovana Koordinacijska radna skupina za primjenu propisa iz područja zaštite životinja VPŽ

Na temelju članka 70.Zakona o zaštiti životinja (NN RH br. 102/17.) i članka 36. i 40. Statuta Virovitičko-podravske županije ( „Službeni glasnik“ Virovitičko-podravske županije br. 2/13.) virovitičko-podravski župan, Igor Andrović, donio je Odluku o osnivanju i imenovanju Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja zaštite životinja. Predsjednik Koordinacijske radne skupine bit će zamjenik župana Marijo Klement, a njegov zamjenik, Dario Ripli.

Članovi Koordinacijske radne skupine su

a) Iz reda jedinica lokalne samouprave

Sanja Kirin, Vesna Klement, Saša Rister, Danijel Petković

b) Iz reda predstavnika skloništa za životinje:

Draženko Majetić

c) Iz reda udruga za zaštitu životinja:

Jelena Kolesarić, Sanja Mrzljak Jovanić

d) iz reda upravnih tijela jedinica lokalne samouprave nadležnih za komunalno gospodarstvo:

Tomislav Mikulić

e) iz reda Hrvatske veterinarske komore i veterinarskih inspektora:

Damir Kaša, Istvan Karacsonyi

f) iz reda Policijske uprave Virovitičko-podravske

Miroslav Buneta

Zadaća Koordinacijske radne skupine iz toč. I ove Odluke je koordinacija u primjeni propisa iz područja zaštite životinja te razvoj dobre prakse, a u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, kroz povećanje svijesti javnosti i posjednika o odgovornom posjedovanju životinja što uključuje:

– praćenje problematike zbrinjavanja napuštenih životinja na području Županije te donošenje mjera za smanjenje broja napuštenih pasa,

– poticanje označavanja životinja za koje ne postoji obveza označavanja,

– razvoj smjernica dobre prakse o primjerenom smještaju i skrbi za životinje,

– poticanje kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca, osobito pasa i mačaka,

– razvoj smjernica dobre prakse vezano za rad skloništa,

– poticanje udomljavanja pasa iz skloništa,

edukativno djelovanje o potrebi zaštite životinja i odgovornom posjedovanju životinja (označavanje životinja, cijepljenje protiv bjesnoće, smještaj i skrb za životinje, kontrola razmnožavanja životinja, zabrana napuštanja životinja),

– praćenje rada skloništa vezano za oglašavanje životinja za udomljavanje,

– provođenje mjera za osiguranje zdravlja i dobrobiti životinja te vođenje propisanih evidencija,

– predlaganje i sudjelovanje u izradi uvjeta za držanje kućnih ljubimaca,

– unaprjeđenje zaštite životinja, ovisno o problemima i interesima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave,

– obavlja i druge poslove koji proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti životinja i propisa donesenim na temelju Zakona.

Koordinacijska radna skupina predlaže županu mjere za smanjenje broja napuštenih životinja na njihovu području.

Tehničku podršku za održavanje sastanaka Koordinacijske radne skupine na način da osiguraju prostor za sastanak, potrebnu opremu za prezentaciju te osobu koja će koordinirati sastankom i pisati zaključke sa sastanka osigurava Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Virovitičko-podravske županije.

Osim toga, župan Igor Andrović je donio Odluku o određivanju osobe odgovorne za dobrobit životinja iz članka Zakona o zaštiti životinja, za što je određen Predrag Mrmoš iz Virovitice. On je i ujedno i član Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja zaštite životinja za područje Virovitičko-podravske županije, te ima prava i obveza određene Zakonom o zaštiti životinja i propisa donesenim na temelju Zakona. (www.vpz.hr)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content