Potpore za znanstveno-stručne skupove, gospodarske i lokalno-tradicijske manifestacije…

Ministarstvo poljoprivrede je raspisalo Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2017. godini

Prihvatljivi korisnici potpora su organizatori manifestacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:

a) za znanstveno-stručne skupove: obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove, stručna udruženja, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju znanstveno–stručnih skupova;
b) za gospodarske manifestacije: gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske i lokalne razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju sajmova i izložbi;
c) za lokalno-tradicijske manifestacije: općine, gradovi, udruge, zadruge te savezi udruga i zadružni savezi, (koje imaju sjedište u gradu/općini na čijem se području održava manifestacija i koje su registrirane najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na ovaj Javni poziv).

Prihvatljivi troškovi su:

  • troškovi tiskanja materijala: brošure, publikacije, kataloga, zbornika radova, plakata, pozivnica, letaka i nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja;
  • troškovi najma: prostora (dvorane, šatora, audio i vizualna tehnika, opreme), najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju, štandova i pozornice;
  • troškovi oglašavanja manifestacije, troškove promocije (prezentacije, medijska promocija, promotivni materijali i dr.);
    troškovi smještaja, putni troškovi, honorari (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika;
  • usluge zaštitarske službe;
    druge troškove neposredne organizacije koje Ministarstvo poljoprivrede smatra opravdanim;
  • troškovi cateringa (jelo, piće, kava) – za znanstveno-stručne skupove 50% od iznosa troškova cateringa, maksimalno 10.000,00 kuna, za gospodarske manifestacije 50% od iznosa troškova cateringa, maksimalno 25.000,00 kuna i za lokalno-tradicijske manifestacije 50% od iznosa troškova cateringa, maksimalno 2.500,00 kuna.

Trošak PDV-a na računima za opravdane troškove nije prihvatljiv trošak.

Ministarstvo raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za manifestacije održane od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

Za manifestacije održane od 1. siječnja do 15. listopada 2017. godine potrebno je dostaviti Zahtjev za dodjelu potpore i pripadajuću dokumentaciju zaključno do 15. studenoga 2017. godine, a za manifestacije održane od 16. listopada do 31. prosinca 2017. godine potrebno je dostaviti Zahtjev za dodjelu potpore i pripadajuću dokumentaciju zaključno do 15. siječnja 2018. godine.

Tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje

Za sve dodatne informacije možete se javiti u VIDRA-u – Agenciju za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije