Sindikat policije: Postupci bivšeg načelnika PU VPŽ više se ne mogu tolerirati

Od Nacionalnog sindikata policije saznali smo razloge njihove prijave protiv bivšeg načelnika PU virovitičko-podravske M. K.

Kako nam je rekao zamjenik predsjednika Nacionalnog sinidikata policije Gordan Žmuk, postoji niz prijava na ponašanje, odnosno postupke bivšeg načelnika Policijske uprave Virovitica.

– Potvrđujem iskaz predsjednika Nacionalnog sindikata Nikole Kajkića da je M. K. učinio prekršaj udaljivši sve policijske patrole iz mjesta gdje se organiziraju svatovi, te da je kolegici koja ne može imati djece rekao da će joj za 50 eura napraviti dijete, a kolegi koji mu se na to usprotivio, rekao da bolje da šuti. Nakon nekoliko dana neopravdano ga je prebacio na posao udaljen 60 km. No, postoji još optužbi koje terete bivšeg načelnika policije i koje se ne mogu tolerirati, a sve su vezane isključivo na vrijeme koje je ovaj proveo na dužnosti načelnika PU virovitičko-podravske – rekao nam je zamjenik predsjednika Nacionalnog sindikata policije Gordan Žmuk.

Provjerom navoda utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je Kostelac tijekom 2016. godine počinio težu povredu službene dužnosti iz čl. 96 Zakona o policiji opisanu kao zlouporaba položaja u službi ili izvan službe ili prekoračenje ovlasti u službi. Zakon kaže da se povrede mogu odnositi na desetak različitih stavki, između ostalog, zlouporabu položaja, nezakoniti rad, neizvršavanje službenih obveza, nedolično ponašanje, neovlašteno korištenje sredstava Ministarstva, te ostale teže povrede dužnosti.

Temeljem utvrđenog, on je 23. studenog 2017. godine rješenjem načelnika PU virovitičko-podravske udaljen iz službe te će se protiv njega podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.

(www.icv.hr, bs)