Smijenjen direktor Komrada d.o.o. Miran Janečić

Gradonačelnik Slatine Denis Ostrošić sazvao je u četvrtak 30. studenog Skupštinu komunalnog društva Komrad d.o.o, a koju čine 6 općina, Mikleuš 9,03 % udjela, Sopje 3,7 % udjela, Čađavica 12,62% udjela, Nova Bukovica 5,62% udjela, Voćin 7,78% udjela i Podravska Moslavina 0,01% udjela, te Grad Slatina sa 61,39% udjela, na kojoj su prisustvovali načelnici svih 6 općina i sam gradonačelnik u ime Grada i kao predsjednik Skupštine.

Današnja je Skupština, kako navodi Mirko Rončavić načelnik Općine Čađavica, sazvana iz političkih razloga na kojoj se je tražila smjena direktora Komrada Mirana Janečića. Pet načelnika općina, osim načelnika N. Bukovice, zatražilo je pojašnjenje sazivanja Skupštine od strane gradonačelnika Ostrošića s zahtjevom da se točka Dnevnog reda ”smjena direktora Janečića” makne sa rada Skupštine iz razloga manjka informacija o osobi koja bi trebala preuzeti njegovo mjesto. Pošto gradonačelnik Ostrošić nije dao nikakvo objašnjenje zbog čega dolazi do smjene direktora i tko će zauzeti njegovo mjesto, načelnici općina Čađavica, Mikleuš, Voćin, Sopje i Podravska Moslavina napustili su Skupštinu.

Načelnik općine Čađavica Mirko Rončević s kolegama je sazvao konferenciju za medije na kojoj je objasnio novonastalu situaciju :

– Gradonačelnik Ostrošić nije imao niti jedan pravovaljani razlog, a nije ga ni mogao imati, jer je, naime, Gradsko vijeće Grada Slatine na zadnjoj sjednici prihvatilo izvješće Komrada u cijelosti, jednoglasno, iz čega je vidljivo da Komrad dobro posluje i smatramo da ova promjena, ja ću reći, iz političkih razloga vlasti u Gradu Slatini nije dobra i pametna odluka, a na što je Ostrošić rekao kako on ima moć po postotcima u udjelu tvrtke da tu odluku provede. Mi se jesmo složili sa gradonačelnikom da on može sam donijeti takvu odluku, ali u daljnjem radu nismo htjeli sudjelovati i napustili smo sjednicu Skupštine i on je ostao sam i vjerojatno je takvu odluku donesao. Napomenuli smo Ostrošiću da će on biti odgovoran ako već pokrenute investicije u općinama i gradu Slatini stanu, kao i osoba koja će preuzeti mjesto novog direktora, a o kojoj nismo ništa čuli, ne znamo njegove reference niti kvalifikacije za to odgovorno mjesto. Tvrtka Komrad posluje pozitivno, nema nikakvih kreditnih zaduženja i sve su se investicije do sada provodile pravodobno. Također, od direktora Janečića odmah je zatraženo potpisivanje zapisnika, oduzimanje kartica i svega onog s čime kao direktor u tvrtci ima na raspolaganju i da se odmah, već danas, ide javnom bilježniku kako bi novi direktor ovjerio svoj dokument. Ja sam član Skupštine Komrada od 2005. godine i dosta je bilo promjena vlasti u Gradu Slatini i raznih političkih opcija, no međutim prvi put se je ovako nešto desilo, ovako na brzinu i prvi put se je tražila smjena direktora Komrada u jednom danu.

Što vas najviše brine u daljnjem poslovanju? Spomenuli ste projekte koji su planirani ili su u realizaciji, pa recite koji su to projekti i o kojima se financijskim iznosima radi?

– Gledajte, sve općine i Grad Slatina imaju u postupku projekte, tako imamo Aglomeraciju grada Slatine koja je sad u fazi projektiranja gdje je do sada isplaćano skoro 4 milijuna kuna, Općina Voćin ima u projektiranju pročistač voda do sad je plaćeno 7 milijuna još je ostalo 3 milijuna obaveza, Općina Nov Bukovica ima 1.4 milijuna plaćeno je 595 tisuća kuna, u Općini Čađavica su u postupku investicije od skoro 6 milijuna kuna plaćene su 353 tisuće kuna, Općina Podravska Moslavina ima oko 20 milijuna kuna plaćeno je 7 milijuna kuna…, ne znam kako će svi ti radovi ići dalje, jer tvrtka Komrad na terenu ne može sama donositi odluke bez suglasnosti i planova što se tiče Hrvatskih voda. Koliko će novom direktoru biti potrebno da se uhoda, da se upozna s materijom mi ne znamo, pogotovo što ne znamo ni koje kvalitete ima i što je do sada radio. Ali nije samo tvrtka Komrad u pitanju, mi imamo i drugih raznih projekata koje trebamo odradit sa Gradom Slatinom, između ostalog to je širokopojasni internet, a ako Ostrošić ne može surađivati sa Miranom Jnečićem kako će onda sa Mirkom Rončevićem, Predragom Filićem, Milanom Dundovićem, Zdravkom Šimarom ili Berom Androšom… Ja mislim da je Grad Slatina, tj. ova vlast ove koalicije i način na koji su krenuli rješavati smjenu kadrova, u jednom velikom raskoraku i da nisu dobro odvagnuli situaciju i da ono što je dobro treba raditi dalje, a ne ići đonom prema ljudima – zaključio je Rončević. (Domovina.net, foto: Željko F.)