Održana početna konferencija projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Pitomača”

U prostorijama Općine Pitomača održana je početna konferencija projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Pitomača”. Kako je tom prigodom naglasio načelnik Općine Željko Grgačić, bit će to prvo reciklažno dvorište na području Virovitičko-podravske županije. Projekt je pohvalio i župan Igor Andrović, pozvavši tom prigodom i ostale općine da slijede primjer općine Pitomača i prijave svoje projekte na Poziv ”Građenje reciklažnih dvorišta”, koji je otvoren do 31. prosinca 2018. godine.

Predstavljanju projekta uz zamjenika župana Marija Klementa, nazočili su predsjednik Općinskog vijeća Pitomače Rikard Bakan, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Zorica Hegedušić te predstavnici domaćih ustanova.

Nositelj projekta je Općina Pitomača, a ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 4.104.757,59 kuna, od čega je iznos bespovratnih sredstava EU 3.489.043,95 kuna (85%).

Posrednička tijela na projektu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (PT 1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2).

Reciklažno dvorište gradit će se u Poduzetničkoj zoni Rakitka 1, na površini od oko 3089 kvadratnih metara, a projekt treba biti završen do 18. listopada 2019. godine. Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Pitomača, odobren je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnog dvorišta“.

Cilj projekta je da se izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinese povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, da građani mogu tijekom cijele godine, radnim danima i subotom besplatno odložiti „zeleni“ i ostale vrste otpada (papir, otpadne gume, elektronički otpad, staklo, plastiku, metal, aluminijske i željezne limenke i dr.) u zasebne kontejnere čime će se smanjiti prosječni troškovi sakupljanja glomaznog otpada i uvesti nadzor nad sakupljenim otpadom a što je preduvjet za efikasnije recikliranje i oporabu. Izgradnjom takvog suvremenog reciklažnog dvorišta uspostavit će se cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području Općine Pitomača što odgovara zahtjevima Europske unije i Hijerarhiji gospodarenja otpadom kao prihvaćenim načinom odnosno slijedom onih prioriteta koji su najbolja opcija za okoliš, njegovo očuvanje te zdravlje ljudi. Izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u općini Pitomača, kroz postupke odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, recikliranjem i oporabom plastike, stakla, metala, biorazgradivog otpada povećat će se stopa recikliranja otpada kako na lokalnoj i regionalnoj, tako i na nacionalnoj razini.

Također, kroz brojne promidžbene aktivnosti informirat će se stanovništvo općine Pitomača o prednostima reciklaže po okoliš, njegovu zaštitu i očuvanje, a predviđenim informativno-obrazovnim aktivnostima educirat će se šira javnost s ciljem motiviranja građana da u što većoj mjeri u svojim kućanstvima odvajaju otpad koji se uz manje popravke može ponovno koristiti te svojim odgovornim ponašanjem doprinesu učinkovitijem gospodarenju otpadom u svrhu poštivanja Hijerarhije gospodarenja otpadom. (www.icv.hr)