OPASNA PODRAVSKA MAGISTRALA: U planu rekonstrukcija slavonske “ceste smrti”

Godinama se upozoravalo na iznimno loše stanje Podravske magistrale na dionici od Josipovca do Gezinaca, koja je nazvana i “cestom smrti”, a za koju se traži temeljita rekonstrukcija. Nedavno je ista problematika ponovno aktualizirana jer na toj dionici svakodnevno prijeti opasnost od nesreća zbog dotrajalog kolnika, ali i zbog činjenice što se na tom cestovnom dijelu frekvencija kamionskog prometa i drugih vozila povećala za gotovo 100 posto u zadnjih nekoliko godina. U cilju rješavanja problema župan Osječko-baranjski Ivan Anušić uputio je dopis Hrvatskim cestama kojima je naglasio važnost obnove ceste, te zatražio informacije o do sada poduzetim aktivnostima i planiranim radovima u cilju rekonstrukcije.

Župan je istaknuo kako je ovaj cestovni pravac cijelom svojom dužinom kroz županiju, osim obilaznica oko Valpova i Donjeg Miholjca, već godinama u izuzetno lošem stanju, kolnik je nedovoljne širine za sigurno odvijanje prometa koji se odvija ovom cestom, a nedovoljna je i širina rubnika koji ne mogu izdržati opterećenja teških teretnih vozila.

– U proteklim godinama sagrađena je obilaznica kod Valpova koja je prošle godine obnovljena, i obilaznica kod Donjeg Miholjca. Na preostalom dijelu trase D-34 samo se obavljaju popravci koji iziskuju znatne financijske troškove, a bitno ne povećavaju sigurnost. Ovom cestom dnevno prometuje nekoliko stotina teretnih vozila, te nekoliko tisuća osobnih vozila u lokalnom prometu, odnosno veliki broj putnika čija je sigurnost ugrožena zbog samog stanja ceste, širine kolnika i brojnog prometa – upozorio je župan Anušić. On smatra da je za poboljšanje sigurnosti nužna rekonstrukcija na cijeloj njezinoj dužini kroz županiju na način kako je to učinjeno u Virovitičko-podravskoj županiji.

U dopisu Hrvatskim cestama župan je zatražio informacije o do sada poduzetim aktivnostima na pripremi projektne dokumentacije za rekonstrukciju preostalog dijela ceste D-34 i planiranim rokovima u kojima bi se izveli radovi.

Iz Hrvatskih cesta odgovorili su nam kako su “Hrvatske ceste izuzetno prisutne sa aktivnostima koje obuhvaćaju državnu cestu D34 na način da su izvedeni radovi, ili u tijeku te naposljetku u pripremi za izvođenje radova”. Poručili su da Hrvatske ceste provode planske aktivnosti na osuvremenjivanju državne ceste D34, te da je cilj tih aktivnosti povećati razinu prometne usluge i sigurnost odvijanja prometa.

– Četverogodišnjim Programom građenja i održavanja koji se odnosi na razdoblje od 2017. do 2020. godine usvojeni su i odobreni projekti koji obuhvaćaju izvođenje obnove, rekonstrukcije i gradnje na toj dionici. Svi projekti pokrenuti si, a većina u smislu aktivnosti projektiranja, što je ujedno i preduvjet za izvođenje radova. Razvidno je kako Hrvatske ceste svakodnevno kroz različite aktivnosti i projekte poduzimaju mjere i radnje na povećanju sigurnosti cestovnog prometa na toj dionici, te planiraju na njoj veliko ulaganje – najavljeno je.

Iz Hrvatskih cesta potvrdili su da su u tijeku radovi na dionici na DC34 od naselja Gezinci do Podravske Moslavine. U fazi projektiranja je dionica od naselja Sveti Đurađ – Črnkovci, a za dionicu od naselja Črnkovci do Valpova u tijeku je izrada glavnog projekta i ishođenje potvrde za glavni projekt. Za raskrižje cesta DC34 i DC517 na dionici između Belišća i Valpova, na ulazu u Belišće, u tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju postojećeg raskrižja državnih cesta DC 34 i DC 517 u raskrižje s kružnim tokom. Novosti će biti i na raskrižju ceste DC34 i županijske ceste ŽC4058 (skretanje za Bocanjevce), na obilaznici Valpova koje će također postati raskrižje s kružnim tokom. Kad je pak riječ o dionici od grada Valpova do raskrižja s državnom cestom DC2 (Josipovac/Osijek), tu je u tijeku postupak javne nabave. Također, u pripremi za objavu natječaja za izvođenje radova je i projekt obilaznice kod Petrijevaca. (www.glas-slavonije.hr)