Međunarodni dan močvarnih staništa 2. veljače

Međunarodni dan močvarnih staništa, 2. veljače, ove se godine obilježava pod sloganom “Vlažna staništa za održivu budućnost urbanih područja”, kao podsjetnik na iznimnu biološku i društvenu važnost tih područja.

U močvarna staništa ubrajamo sve stalne ili povremene vode stajačice i tekućice, poplavne šume i travnjake. Močvarna staništa su od velike važnosti radi svojih ekoloških svojstava, funkcija i gospodarskih vrijednosti, ona su izvor biološke i krajobrazne raznolikosti, a uz njih je svoj opstanak vezalo više od 40 % vrsta biljaka i životinja. Vrijednost močvarnih staništa vezana je i uz kontrolu poplava, obnavljanje podzemnih voda, stabilnost obala, zadržavanje hranjivih tvari i sedimenata, ublažavanje klimatskih promjena i pročišćavanje vode.

Močvarna staništa pružaju i velike mogućnosti za razvoj održivog turizma i rekreacije, a zbog povezanosti sa ljudima, danas predstavljaju i iznimnu kulturnu vrijednost. Močvarna staništa istodobno su najugroženiji ekološki sustavi, zbog isušivanja, onečišćenja i prekomjernoga iskorištavanja njihovih resursa. U zadnjih 50 godina izgubljeno je 50 % močvarnih područja u svijetu te je zbog toga potrebno pojačati napore za njihovo očuvanje i razumno korištenje.

Na području Virovitičko – podravske županije postoji mnoštvo močvarnih staništa koja predstavljaju izuzetnu prirodnu vrijednost naše županije, naše vodeno blago, koje treba očuvati. (virovitica-nature.hr)