Slatinski pčelari se educirali o suzbijanju grinje varoa destructor

Udruga pčelara Lipa Slatina, na čelu s predsjednikom Dariom Kovačem, organizirala je u Hrvatskom domu za svoje članove stručno predavanje o zaštiti pčela. Predavanje na temu kontrole i suzbijanje invazija pčelinjih zajednica grinjom varoa destructor održao je predstavnik Phoenix Farmacije iz Osijeka Robert Viviora. On je iznio nova saznanja o grinji varoa destructor i uputio slatinske pčelare u nove metode liječenja i nove lijekove koji su se pojavili na europskom i hrvatskom tržištu.

Nakon predavanja, o svom radu u svojstvu člana Upravnog odbora Hrvatskog pčelarskog saveza govorio je predsjednik Udruge slavonskih medara Željko Vrbos iz Virovitice. Spomenuo je sastanak s predstavnicima Mađarskoga pčelarskog saveza i najavio uvođenje pašnih povjerenika po županijama, a naveo je i neke ostvarene rezultate. Među njima je omogućavanje nabavke plavog dizela za seleće pčelare, oslobađanje pčelara od plaćanja godišnje dojave pčelinjih zajednica radi upisa u Evidenciju pčelara i pčelinjaka i obavljene pripreme za proizvodnju jedinstvene staklenke za med.

Željko Vrbos je najavio izbornu skupštinu Hrvatskoga pčelarskog saveza početkom travnja, na kojoj će se kandidirati za predsjednika HPS-a. (www.icv.hr, df)