VIROEXPO 2018. – Izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja

Zamjenik ravnateljice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Antun Vujić između ostalog govorio je o novostima u provedbi programa izravnih plaćanja. U odnosu na prethodnu godinu, novosti se odnose na promjenu minimalnih uvjeta za održavanje trajnih travnjaka –pašnjaka i krških pašnjaka, prihvaćanje zaoravanja privremenih travnjaka kao kriterij za sprečavanje prelaska u kategoriju trajnih travnjaka, pojednostavljenje i proširenje obuhvata dosadašnjih izuzeća kod uvjeta za zeleno plaćanje koji se odnose na raznolikost usjeva i ekološki značajne površine, a u okviru IAKS mjera ruralnog razvoja unutar Mjere 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene od 2018. godine poljoprivrednicima će biti omogućeno podnošenje zahtjeva za potporu za nove operacije vezane uz zaštitu od štetočina, održavanje međurednog prostora, primjenu ekoloških gnojiva i mehaničko uništavanje korova. (www.icv.hr, bs)