ODGOVOR NA PITANJA O SITUACIJI U TVINU: I. Slamić – U Tvinu d.o.o. događa se rad i borba u tržišnoj utakmici za svakog kupca

Direktor Ivan Slamić odgovorio je redakciji Informativnog centra na upite o stanju u Tvinu, a nakon članka koji smo objavili na portalu i u Virovitičkom listu. Njegov odgovor prenosimo u cijelosti.

Tvrdnje Udruga malih dioničara-udjeličara TVIN d.o.o. u bitnome su neistinite i zlonamjerne. Njima, ili bar užoj grupi koja stoji na čelu Udruge, nije cilj unapređenje rada i poslovanja društva, iako tu priču jeftino prodaju javnosti i nekim članovima društva. Naime, pojedinci iz Udruge samo su eksponenti financijskih i inih mešetara poznatih iz 90-ih godina prošlog stoljeća i nekih političara.

Prvi se žele domoći vrijedne imovine TVINA d.o.o. bez namjere unapređenja poslovanja i razvijanja proizvodnje, da bi potom mogli provesti rasprodaju imovine, zatvoriti pogone i izbaciti radnike na ulicu. Naravno, opravdanje za takvo postupanje našli bi u sadašnjoj Upravi te u Nadzornom odboru i zato šire laži o stečaju. To je, nažalost, u Hrvatskoj mnogo puta isproban scenarij. Kada su se Uprava i Nadzorni odbor društva odbili ponude takvih mešetara, oni su našli Udrugu koja im služi kao „grupu za pritisak“ na organe društva. A pojedinci iz te grupe sasvim sigurno to ne rade samo iz altruističkih razloga. S druge strane, neki političari ne mogu prežaliti što ne mogu imati nikakav utjecaj na ovo društvo.

Kao što je svima poznato, i Hrvatsku je prije desetak godina zahvatila svjetska kriza i recesija. Naravno da je to imalo utjecaja i na rad i poslovanje TVINA d.o.o. No, on je unatoč tome i propasti mnogih tvrtki ne samo iz drvne industrije opstao i nastavlja s daljnjim razvojem. Nije to zaslugom ni Udruge ni financijskih i inih mešetara, a ni političara.

Ako kažemo da temeljni kapital TVINA d.o.o. iznosi 119.000.000 kuna, a vrijednost njegove imovine više od 200.000.000 kuna, što znači daleko iznad nominalne vrijednost temeljnog kapitala, da gotovo nema kredita, da nema problema s likvidnosti, da ima osigurane poslove i sl., onda to na najbolji način demantira zlonamjerne tvrdnje Udruge i njenih eksponenata o stanju u TVINU. To je dokaz da se od pretvorbe do danas gospodarilo odgovorno.

Prodaja poslovnih udjela pojedinih članova društva samom društvu sukladno je Društvenom ugovoru kao temeljnom aktu ovog društva. A potaknuto je od samih članova, koji su to činili dragovoljno i samostalno svaki iz svojih razloga.

Dok je kupnja od strane društva bila u funkciji sprečavanja neprijateljskog preuzimanja, kao temeljnog načela Društvenog ugovora, i to baš od strane navedenih mešetara. Stoga su zlonamjerne tvrdnje o razlozima, uvjetima i cijeni po kojoj su poslovni udjeli kupovani. Upravo svojom galamom i hajkom su zbunjivali ljude da će im udjeli propasti što je kod udjeličara izazvao strah.

Radi unapređenja rada i otklanjanja poteškoća u poslovanju, koje nitko ne osporava, angažirana je ugledna konzultantska kuća koja je izradila Program restrukturiranja TVINA d.o.o. Taj program je prezentiran rukovodećem osoblju i radnicima, te članovima društva. I on je jednoglasno prihvaćen. On je obuhvatio , uz ostalo, i osnivanje novog društva TVIN GRUPA d.o.o. U tom smislu naglašavamo da je član (osnivač) tog društva mogao postati svaki postojeći član društva TVIN d.o.o.

U tu svrhu Uprava i NO su oglasom pozvali postojeće članove da dođu u Službu udjela i osobno potpišu izjavu da žele sudjelovati u osnivanju novog društva. Osnivački ulog je iznosio najmanje 200 kuna. Nažalost na taj poziv odazvalo se samo 67 (šezdeset sedam) postojećih članova TVINA d.o.o. Ostali se nisu odazvali iz samo njima poznatih razloga.

Ponavljamo, članovi novog društva TVIN GRUPA d.o.o. mogli su svojom slobodnom voljom postati svi postojeći članovi društva TVIN d.o.o., a to znači i članovi Udruge malih dioničara-udjeličara. No, odgovor na pitanje zašto se ovi zadnji nisu javili, valjda znaju samo oni. No, ako se logički razmišlja, onda se može zaključiti da to ne bi odgovaralo krajnjim korisnicima njihovih usluga. I to je najbolji demanti zlonamjerne tvrdnje pojedinaca iz Udruge da je novo društvo osnovano s nekim drugim razlozima i ciljevima. Konačno, poslovni udjeli su prodani TVIN GRUPI d.o.o. sukladno zakonu i tržišnim uvjetima, te za dobronamjerne tu nema ništa sporno.

Zato na naslov u Virovitičkom listu „ŠTO SE TO DOGAĐA U TVINU?“ odgovaramo:

„U TVINU d.o.o. se ne događa ništa od onoga što zlonamjerno prikazuje Udruga malih dioničara-udjeličara TVINA d.o.o., već SE DOGAĐA RAD I BORBA U TRŽIŠNOJ UTAKMICI ZA SVAKOG KUPCA “

Više nas brine ono što se događa izvan TVINA d.o.o., što rade pojedinci iz Udruge, a što negativno utječe na njegov ugled, rad i poslovanje.

Tvin d.o.o.
Ivan Slamić