Održana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Mikleuš

Dana 27. ožujka 2018.g., uz nazočnost svih vijećnika Općinskog vijeća općine Mikleuš, Načelnika i Zamjenika načelnika, u vijećnici Općine Mikleuš, s početkom u 18,00 sati, održana je 8. sjednica Općinskog vijeća općine Mikleuš.

Na sjednici, uz usvojena Izvješća Općinskog načelnika o radu u razdoblju srpanj-prosinac 2017.g., Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini, o utrošku sredstava šumskog doprinosa, sredstava od naknada za nezakonito izgrađene građevine, utrošku sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017.g. te izvješća o načinu gospodarenja otpadom na području Općine Mikleuš, usvojena je i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Mikleuš te Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji.

Uz sve navedeno donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora te Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mikleuš. Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja , 13. svibnja 2018. godine. Nakon usvojenih Izvješća Općinskog načelnika te usvojenih Odluka, razmotrena su i usvojena Izvješća Udruga o potrošnji proračunskih sredstava dodijeljenih od Općine Mikleuš u 2017. godini. (www.icv.hr)