Početna konferencija projekta „Energetska obnova zgrade školske sportske dvorane Srednje škole Marka Marulića Slatina“

U petak 9. ožujka, s početkom od 11,00 sati u Srednjoj školi Marka Marulića u Slatini, održat će se početna konferencija projekta „Energetska obnova zgrade školske sportske dvorane Srednje škole Marka Marulića Slatina“ u sklopu provedbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Potpisnici ugovora su: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Virovitičko-podravska županija kao nositelj projekta koji je napisala VIDRA. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.203.703,31 kuna.

Svrha projekta je da se energetskom obnovom zgrade školske sportske dvorane Srednje škole Marka Marulića osiguraju uvjeti za smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od smanjenja 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta. Osim toga, smanjit će se emisija štetnih emisija CO2 u okoliš, stvoriti zdravije okruženje i ugodniji boravak ciljanoj skupini. Navedeno će koristiti za poboljšanje uvjeta školovanja, a što će rezultirati povećanjem učinkovitosti odgoja i obrazovanja.

Projektom se planira energetska obnova koja obuhvaća pet građevinskih mjera za poboljšanje toplinske zaštitne ovojnice (toplinska izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija zidova prema negrijanom prostoru, toplinska izolacija podova prema negrijanom prostoru, toplinska izolacija krovišta iznad grijanog prostora i zamjena vanjske stolarije), jednu elektrotehničku mjeru i to zamjenu postojeće rasvjete rasvjetom veće učinkovitosti te pet strojarskih mjera (zamjena plinske kotlovnice novim visokoučinkovitim sustavom grijanja, zamjena instalacija prirodnog plina, zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode, zamjena sustava ventilacije visokoučinkovitim sustavom prozračivanja s rekuperacijom te instalacija solarnih kolektora). Također je predviđeno formiranje ETC-a školske sportske dvorane uvođenjem zasebnog mjerenja energenata (struje i plina) te vode koji će daljinskim mjerenjem biti spojeni na sustav ISGE-a. (www.vpz.hr)