Raspisani izbori za Studentski zbor Visoke škole Virovitica

Odlukom dekana Visoke škole Virovitica, Olivera Jukića, raspisani su redovni izbori za Studentski zbor Visoke škole Virovitica za 6 izbornih jedinica: Informatički menadžment, Menadžment ruralnog turizma, Poduzetništvo usluga, Računarstvo, Menadžment malih i srednjih poduzeća i Destinacijski menadžment. Izbori će se održati 20. ožujka 2018. godine. Sve informacije i upute za izbore moći će se pronaći na internet stranici Visoke škole Virovitica. (vsmti.hr)